Услуги


КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ


„Ню Бизнес Адвайзърс” е водеща консултантска компания, работеща за привличане на финансиране за нашите клиенти, които включват както български компании, така и представителства на чужди дружества в България.

Ние предлагаме цялостно и висококачествено консултиране на земеделски производители, производствени предприятия, корпоративни компании, общини и НПО по изготвяне на инвестиционни проекти, бизнес планове, заявления и формуляри при кандидатстване за получаване на безвъзмездни субсидии по програми, финансирани от Европейския съюз и други източници на финансиране от международни организации.


КАКВО СМЕ ПОСТИГНАЛИ


УСЛУГИТЕ НИ ВКЛЮЧВАТ:

  1. Консултация на клиенти за подходяща програма и план за кандидатстване, в зависимост от стратегическата им визия и инвестиционните им намерения;
  2. Запознаване на клиента с изискванията по избраната програма и уточняване на детайлите за подготовка на инвестиционен проект;
  3. Конкретизиране на параметрите на проекта, в зависимост от нуждите на клиента и изискванията на избраната програма;
  4. Изработване на проект и прилежащата му документация (бизнес план, финансов анализ, заявление, формуляр за кандидатстване и др.);
  5. Консултиране на клиента при цялостното окомплектоване на документите за кандидатстване;
  6. Попълване на всички необходими при подаване на формуляра/заявлението за финансиране документи според изискванията на програмата;
  7. Сътрудничество при осигуряване на финансови източници до възстановяване от донорите на вложените средства;
  8. Технически консултации по време на осъществяването на проекта;
  9. Контакти с институциите;
  10. Консултации относно спазване на всички изисквания на конкретната програма, по която се изпълнява инвестицията, коректно изготвяне на документацията при приключване на инвестиционния проект и неговото отчитане.