За нас


КРАТКА ИСТОРИЯ


„Ню Бизнес Адвайзърс” е българска компания с над 10 годишна история, която е създадена през 2003 година и работи в областта на инвестиционното и управленско консултиране. Ние имаме водещи позиции в зашитаването и управлението на проекти, финансирани от ЕС, обучение, управление на качеството и оптимизиране на бизнес процеси. Стремим се да осигурим на нашите клиенти професионални услуги с високо качество, насочени към подобряване на техните резултати.

„Ню Бизнес Адвайзърс” е лидер в привличането на субсидии за клиентите си, чрез подготвяне на различни проекти по предприсъединителните програми в България, действали в периода 2001 - 2007 година (САПАРД, ФАР, ИСПА), както и по оперативните програми на ЕС за периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г.


НАШАТА ВИЗИЯ


Периодът на преход в България се характеризира със засилваща се конкуренция във всички сектори на националната икономика. Присъединяването на страната ни към Европейския съюз в началото на 2007 г. постави нови предизвикателства пред българските фирми, с които те трябва успешно да се справят, за да завоюват трайни позиции на обединения европейски пазар и да удовлетворят нарастващите изисквания на местния и чуждестранния потребител. В тази връзка, усвояването на Европейските структурни фондове е от изключителна важност за успешното развитие на родния бизнес.

С оглед на това, ние помагаме на нашите клиенти да се възползват по най-добрия начин от възможностите, предлагани от оперативните програми на ЕС, като предлагаме високо квалифицирани консултации в областта на:


Ние вярваме, че опитът, който сме придобили с Европейските предприсъединителни и Оперативни програми ще се окаже безценен, предвид сериозния размер на финансовите средства, които се отпускат на нашата страна по линия на Европейските структурни фондове.