• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Ние помагаме на българските компании да финансират идеите си !
Защитили сме успешно повече от 400 проекта по различни Европейски програми, като
успеваемостта ни е над 90% !
Мислим за бъдещето на нашите клиенти !

Нашите услуги

Инвестиции в земеделски стопанства Инвестиции в иновации
Инвестиции в преработка на земеделски продукти Инвестиции в производството
Проекти в селски региони Научно – изследователски проекти

Новини

07/07/2017. СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020. Подробности на:http://opic.bg/news/startirat-informatsionni-dni-za-predstavyane-na-protsedura-razrabotvane-na-produktovi-i-proizvodstveni-inovatsii-po-operativna-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020-1

28/06/2017. УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ с краен срок 26.09.2017 г. Подробности на: http://opic.bg/news/uo-na-opik-2014-2020-obyavyava-protsedura-za-podbor-na-proekti-bg16rfop002-1005-razrabotvane-na-produktovi-i-proizvodstveni-inovatsii

21/06/2017.
Актуализиран към 20.06.2017 г. индикативен график за прием на заявления по Програмата за развитие на селските райони. Подробности на: http://mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspxАРХИВ "НОВИНИ"